Η ιστοσελίδα PSDIME διαδίκτυο είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να κατανοήσουν τη φύση της PSDIME καλύτερα. PSDIME αποτελεί βασικό δείκτη απόδοσης (KPI). Βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους για την καλύτερη κατανόηση των πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο τους - τους πελάτες.

PSDIME μετρά την ψυχολογική απόσταση μεταξύ του πελάτη και τις προσφορές της εταιρείας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το ίδιο το brand.

Αν δεν είστε κάτοχος ακόμη τους κωδικούς πρόσβασης για σύνδεση, παρακαλούμε να εγγραφείτε και να περιμένετε κάποιο χρονικό διάστημα για το email που θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Μπορείτε να εγγραφείτε με το λογαριασμό social media σας (Facebook, LinkedIn, το Google Plus).